HOME | INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :-

 

  • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa;
  • Menyediakan laporan audit yang seimbang, jelas dan mudah difahami; dan
  • Memberi pendapat dan syor-syor yang membina.

 

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pihak Pusat Tanggungjawab(PTJ) bagi memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur mengikut pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh universiti.

 

  1. Garis Panduan Pengurusan Aset
  2. Garis Penduan Pengurusan Stor
  3. Garis Panduan Pengurusan Kenderaan

 

Etika Kerja ini merupakan panduan asas bagi semua staf Universiti Putra Malaysia dalam melaksanakan tugas seharian dengan tujuan mencapai wawasan UPM untuk menjadi universiti bertaraf dunia disamping meberntuk pekerja yang berkualiti. Justeru itu, semua staf Universiti Putra Malaysia perlu menghayati etika kerja yang seragam secara berterusan dan akhirnya dapat menyatukan pemikiran dan arah tindakan semua staf ke arah pencapaian wawasan, misi dan matlamat universiti.

 

  1. Peranan Warga UPM
  2. Nilai Murni
  3. Prinsip Etika Kerja
  4. Jauhi Perilaku

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pelajar UPM bagi mewujudkan persekitaran kehidupan yang positif di UPM.

 

 

article
Industrial Revolution 4.0
Kepesatan pembangunan teknologi dalam memberi kesan dalam kehidupan harian tidak dapat dielakkan oleh kita semua. Aplikasi mudah alih kini menjadi medium utama dalam urusan harian.
UNSUR-UNSUR PENYELEWENGAN DAN RASUAH DALAM KES-KES KETIDAKPATUHAN PENGURUSAN KEWANGAN: IMPAK DAN IMPLIKASINYA
Bitcoin starts 2018 by declining, first time since 2015
More Articles...
news
Internal Audit Division 5s Benchmarking Visit
Amalan persekitaran kerja yang baik, selesa dan merupakan salah satu faktor dorongan kepada pekerja untuk menghasilkan mutu kerja yang baik serta dapat mengekalkan pekerja dalam organisasi secara positif.
announcement
a follow-up order was made to ensure that any issues raised in the full audit report were taken by the management and the relevant audits.
Ensure the management of Account Receivables is well established, organized and in circular.

Project Leader : En. Mohd Azis Abdullah

 

Ensure iDEC's financial management is well-organized and organized.

Project leader : En. Mohd Faiz Suparman
An audit is conducted to ensure that the management of the study leave is made in accordance with the prescribed rules and appropriate action is taken on cases in breach of contract / contract breaking obligations.Head of Study Leave Management: Pn. Nur Miera Kamarudin - 03-89471370.Contract Broker Project Head: Y.M. Tengku Zahiera Tengku Zainol Rashid - 03-8946

Pengauditan dilaksanakan bagi memastikan aset universiti wujud, digunakan, diuruskan mengikut tatacara pengurusan aset dan maklumat asas dikemaskini dalam Sistem FAMS dengan teratur.

Ketua Projek : Y.M. Tengku Zahiera Tengku Zainol Rashid.

Dibantu oleh :

1.Pn. Farah Hanim Roslan

2. Pn. Nur Asyikin Yusuff

3. En. Mohd Nasarudin Ismail

 

Susulan Verifikasi Aset dilaksanakan oleh : Pn. Nur Miera Kamarudin

No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: http://spj.upm.edu.my

activities
follow us
C1519515276