HOME | INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :-

 

  • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa;
  • Menyediakan laporan audit yang seimbang, jelas dan mudah difahami; dan
  • Memberi pendapat dan syor-syor yang membina.

 

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pihak Pusat Tanggungjawab(PTJ) bagi memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur mengikut pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh universiti.

 

  1. Garis Panduan Pengurusan Aset
  2. Garis Penduan Pengurusan Stor
  3. Garis Panduan Pengurusan Kenderaan

 

Etika Kerja ini merupakan panduan asas bagi semua staf Universiti Putra Malaysia dalam melaksanakan tugas seharian dengan tujuan mencapai wawasan UPM untuk menjadi universiti bertaraf dunia disamping meberntuk pekerja yang berkualiti. Justeru itu, semua staf Universiti Putra Malaysia perlu menghayati etika kerja yang seragam secara berterusan dan akhirnya dapat menyatukan pemikiran dan arah tindakan semua staf ke arah pencapaian wawasan, misi dan matlamat universiti.

 

  1. Peranan Warga UPM
  2. Nilai Murni
  3. Prinsip Etika Kerja
  4. Jauhi Perilaku

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pelajar UPM bagi mewujudkan persekitaran kehidupan yang positif di UPM.

 

 

article
Kejatuhan Syarikat Gergasi
Nokia suatu ketika dulu merupakan brand ternama telefon mudah alih selama lebih dari dua dekad. Di zaman kegemilangannya, hampir semua golongan kelas menengah di banyak tempat seluruh dunia memiliki telefon bimbit Nokia Communicator. Ketika itu, Nokia merupakan simbol prestij yang baru. Namun semua itu tinggal sejarah. Mulai Oktober 2014, Nokia telah lenyap selamanya, “dibunuh” oleh Microsoft yang telah mengambil alih perusahaan yang berasal Finland ini pada tahun 2013.
Industrial Revolution 4.0
UNSUR-UNSUR PENYELEWENGAN DAN RASUAH DALAM KES-KES KETIDAKPATUHAN PENGURUSAN KEWANGAN: IMPAK DAN IMPLIKASINYA
More Articles...
news
Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 UPM di Bahagian Audit Dalam
Bahagian Audit Dalam tidak terkecuali dalam menghadapi Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 UPM tahun 2018 sebagai persediaan menghadapi audit pensijilan semula SIRIM yang dijadualkan berlangsung pada akhir bulan Mei 2018.
announcement
No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: http://spj.upm.edu.my

activities
follow us
C1529375939