HOME | INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :-

 

  • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa;
  • Menyediakan laporan audit yang seimbang, jelas dan mudah difahami; dan
  • Memberi pendapat dan syor-syor yang membina.

 

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pihak Pusat Tanggungjawab(PTJ) bagi memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur mengikut pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh universiti.

 

  1. Garis Panduan Pengurusan Aset
  2. Garis Penduan Pengurusan Stor
  3. Garis Panduan Pengurusan Kenderaan

 

Etika Kerja ini merupakan panduan asas bagi semua staf Universiti Putra Malaysia dalam melaksanakan tugas seharian dengan tujuan mencapai wawasan UPM untuk menjadi universiti bertaraf dunia disamping meberntuk pekerja yang berkualiti. Justeru itu, semua staf Universiti Putra Malaysia perlu menghayati etika kerja yang seragam secara berterusan dan akhirnya dapat menyatukan pemikiran dan arah tindakan semua staf ke arah pencapaian wawasan, misi dan matlamat universiti.

 

  1. Peranan Warga UPM
  2. Nilai Murni
  3. Prinsip Etika Kerja
  4. Jauhi Perilaku

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pelajar UPM bagi mewujudkan persekitaran kehidupan yang positif di UPM.

 

 

article
Syariah Audit in Islamic Finance
The Islamic Finance SYSTEM is no longer an alternative to conventional systems but now the system that stands for the Qur'an and the Sunnah has been accepted as a must and obligation. This healthy development eventually led to Islamic financial institutions, especially Islamic banks and takaful racing to manufacture products and provide services to customers and consumers.
Financial Planning at the age of 40s
Voices Keeping Millennial accountants engaged
More Articles...
news
Audit: All 25 ministries are excellent
KUALA LUMPUR, July 31, 2017: All 25 ministries achieved excellent levels last year, compared to the previous two years, according to the Auditor-General's Report 2016 Series 1. According to the essence of the Federal Government Financial Statements and Financial Management reports of the Ministry / Department / Federal Statutory Bodies contained in the audit report, the overall performance of financial management at the ministry level has improved.
announcement

Bahagian Audit Dalam UPM telah selesai menjalani Audit Self Assessment With Independent Validation (SAIV) oleh 2 orang wakil daripada Institute of Internal Auditor Malaysia (IIAM) pada 6-8 Jun 2017. Tahniah diucapkan kepada Bahagian Audit Dalam UPM kerana tidak mendapat sebarang DNC (does not conform) dalam validasi tersebut.

No quotation.
No job vacancy.
activities
follow us
C1506163509