HOME | INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :-

 

  • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa;
  • Menyediakan laporan audit yang seimbang, jelas dan mudah difahami; dan
  • Memberi pendapat dan syor-syor yang membina.

 

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pihak Pusat Tanggungjawab(PTJ) bagi memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur mengikut pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh universiti.

 

  1. Garis Panduan Pengurusan Aset
  2. Garis Penduan Pengurusan Stor
  3. Garis Panduan Pengurusan Kenderaan

 

Etika Kerja ini merupakan panduan asas bagi semua staf Universiti Putra Malaysia dalam melaksanakan tugas seharian dengan tujuan mencapai wawasan UPM untuk menjadi universiti bertaraf dunia disamping meberntuk pekerja yang berkualiti. Justeru itu, semua staf Universiti Putra Malaysia perlu menghayati etika kerja yang seragam secara berterusan dan akhirnya dapat menyatukan pemikiran dan arah tindakan semua staf ke arah pencapaian wawasan, misi dan matlamat universiti.

 

  1. Peranan Warga UPM
  2. Nilai Murni
  3. Prinsip Etika Kerja
  4. Jauhi Perilaku

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pelajar UPM bagi mewujudkan persekitaran kehidupan yang positif di UPM.

 

 

article
UNSUR-UNSUR PENYELEWENGAN DAN RASUAH DALAM KES-KES KETIDAKPATUHAN PENGURUSAN KEWANGAN: IMPAK DAN IMPLIKASINYA
Corruption is the act of giving or receiving of any gratification or reward in the form of cash or in-kind of high value for performing a task in relation to his/her job description. An example, a contractor rewards a gift in the form of an expensive watch to a Government official for awarding a project to the company belonging to the contractor.
5 Tips Untuk Mencapai Matlamat Kewangan
8 PERKARA TENTANG PENGURUSAN KEWANGAN
More Articles...
news
Sambutan Majlis Hari Raya Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), UPM.
Majlis Hari Raya Aidilfitri Pejabat Timbalan Naib Canselor dan Inovasi (TNCPI) telah diadakan pada 13 Syawal 1439H bertempat di Ruang Legar Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), UPM.
announcement

Bahagian Audit Dalam UPM telah selesai menjalani Pengauditan Indeks Akauntabiliti Pengurusan Kewangan Tahun 2018 ke atas 82 Pusat Tanggung Jawab di Universiti Putra Malaysia.

Bagi mendapatkan keputusan (markah) pengauditan yang telah dijalankan, pihak PTJ perlu klik pada pautan PTJ masing-masing seperti dibawah dengan mengisi kata laluan "password" seperti yang telah dihantar melalui emel.

Pautan : Bahagian Audit Dalam

No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: http://spj.upm.edu.my

activities
;
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA – 353 SYOR DIKEMUKA, BAIKI KELEMAHAN [31 JULAI 2017]
;
Laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 1
;
353 syor dikemuka dalam laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 1
;
Amanat Ketua Audit Negara Dengan Penstrukturan Jabatan Audit Negara Tahun 2016
follow us
C1534669985