HOME | INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :-

 

  • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa;
  • Menyediakan laporan audit yang seimbang, jelas dan mudah difahami; dan
  • Memberi pendapat dan syor-syor yang membina.

 

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pihak Pusat Tanggungjawab(PTJ) bagi memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur mengikut pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh universiti.

 

  1. Garis Panduan Pengurusan Aset
  2. Garis Penduan Pengurusan Stor
  3. Garis Panduan Pengurusan Kenderaan

 

Etika Kerja ini merupakan panduan asas bagi semua staf Universiti Putra Malaysia dalam melaksanakan tugas seharian dengan tujuan mencapai wawasan UPM untuk menjadi universiti bertaraf dunia disamping meberntuk pekerja yang berkualiti. Justeru itu, semua staf Universiti Putra Malaysia perlu menghayati etika kerja yang seragam secara berterusan dan akhirnya dapat menyatukan pemikiran dan arah tindakan semua staf ke arah pencapaian wawasan, misi dan matlamat universiti.

 

  1. Peranan Warga UPM
  2. Nilai Murni
  3. Prinsip Etika Kerja
  4. Jauhi Perilaku

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pelajar UPM bagi mewujudkan persekitaran kehidupan yang positif di UPM.

 

 

s

The establishment of the Internal Audit Heads Committee (JKAD) is in line with the proposal to establish cooperation between the Internal Auditors In All IPTAs which have been approved by the Public Universities Bills Registrar Meeting. 3/2002 on September 22, 2002.

The purpose of the establishment of JKAD is to increase accountability in administrative management to create uniformity among all Public Universities covering the efficiency of the auditing system, internal control evaluation, system development and discussion forum to improve the efficiency of university management.

To learn more about the functions and roles of JKAD please click on the following link:

JKAD WEBSITE

article
CIVIL SERVANT INTEGRITY ROLES
Sejak akhir-akhir ini banyak diperkatakan mengenai isu yang melibatkan integriti terutamanya dalam kalangan penjawat awam.
4 Faktor Yang Mempengaruhi Pergerakan Ringgit
UNDERSTANDING ABOUT GOOD AND SERVICES TAX vs SALES AND SERVICES TAX
More Articles...
news
LAWATAN KERJA PEJABAT AUDIT DALAM UIAM KE BAHAGIAN AUDIT DALAM UPM
Seramai 9 orang delegasi daripada Pejabat Audit Dalam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia telah mengadakan kunjungan ke Bahagian Audit Dalam UPM pada 8 Ogos 2018.
announcement

Bahagian Audit Dalam UPM telah selesai menjalani Pengauditan Indeks Akauntabiliti Pengurusan Kewangan Tahun 2018 ke atas 82 Pusat Tanggung Jawab di Universiti Putra Malaysia.

Bagi mendapatkan keputusan (markah) pengauditan yang telah dijalankan, pihak PTJ perlu klik pada pautan PTJ masing-masing seperti dibawah dengan mengisi kata laluan "password" seperti yang telah dihantar melalui emel.

Pautan : Bahagian Audit Dalam

No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: http://spj.upm.edu.my

activities
;
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA – 353 SYOR DIKEMUKA, BAIKI KELEMAHAN [31 JULAI 2017]
;
Laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 1
;
353 syor dikemuka dalam laporan Ketua Audit Negara 2016 Siri 1
;
Amanat Ketua Audit Negara Dengan Penstrukturan Jabatan Audit Negara Tahun 2016
follow us
C1537968100